Gizlilik Politikası

Tempest Tour Turizm Seyahat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi müşterilerinin verdiği tüm bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemiştir:
• Müşterilerimizden sadece ürün/hizmet başvuruları ile ilgili olan ve kendilerine hizmet
sunabilmemiz için gerekli gördüğümüz bilgileri talep ederiz.
• Müşterilerimizin güvenliği ve www.tempesttour.com.tr üzerinden giriş yapılan bilgilerin
gizliliğini korumak amacıyla Tempest Tour Turizm Seyahat Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi ‘nin sisteminin ve altyapısınınen güvenilir seviyede tutulmasını sağlayacak bütün
önlemler alınmıştır.
• Müşterilerimizin www.tempesttour.com.tr adresine ürün/hizmet başvurusu ve bilgi
güncellemeamaçlı girmiş oldukları bilgilerin diğer internet kullanıcıları tarafından
görüntülenmesini engellemek için gerekli bütün önlemler alınmıştır.
• Müşterilerimizin şirketimiz ile paylaştığı bilgilere izinsiz ulaşım, Tempest Tour Turizm Seyahat
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi personeli de dahil olmak üzere kısıtlanmıştır. Söz konusu
bilgiler müşterilerimizin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece
herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmaz.
• Tempest Tour Turizm Seyahat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin destek hizmetler almak
amacıyla farklı kuruluşlarla çalışması durumunda, bu firmaların şirketimiz gizlilik standartlarına
ve şartlarınauymaları sağlanır.
• Gizlilik Politikamız’da yer alan taahhütlerimiz yalnızca www.tempesttour.com.tr adresimiz için
geçerli olup, www.tempesttour.com.tr ’de linkleri verilen diğer web sitelerini
kapsamamaktadır. Sözkonusu diğer web sitelerinin kullanımında o sitelere ait gizlilik politikası
ve kullanım şartları geçerlidir.
• Tempest Tour Turizm Seyahat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
www.tempesttour.com.tr adresi üzerinden reklam,banner, içerik veya başka bir maksat
ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik
ilkeleri, gizlilik politikaları, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir
maddi/manevi zarar ve kayıplardan sorumlu değildir.
• Gerek www.tempesttour.com.tr de linkleri verilen diğer web sitelerindeki, gerekse de diğer
internet sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu
ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri Tempest Tour Turizm Seyahat Sanayi
Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır.
Genel Kullanım Şartları ve Sorumluluğun Sınırlandırılması
www.tempesttour.com.tr internet sitesine girmekle aşağıda belirtilen şartları kabul etmiş olursunuz.
Bu nedenle öncelikle “Genel Kullanım Şartları ve Sorumluluğun Sınırlandırılması” ile ilgili aşağıda
belirtilen şartları dikkatle okumanızı rica ederiz.
Belirtilen şartları kabul etmiyorsanız lütfen Tempest Tour Turizm Seyahat Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi İnternetSitesi’ni ve herhangi bir sayfasını kullanmayınız, ürün ve hizmet
başvurusunda bulunmayınız.
• Bu internet sitesinde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif
hakları, tescilli marka, patent, fikri ve diğer mülkiyet hakları Tempest Tour Turizm Seyahat
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne aittir. Herhangi bir kişi/kuruluş, önceden Tempest
Tour Turizm Seyahat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ‘un yazılı iznini almaksızın, bu
internet sitesinin belirli bir kısmını başka bir web sitesinde veya sair yerde kullanamaz veya
başka bir web sitesinden bağlantı kuramaz.
• Bu internet sitesinde verilen her türlü bilgiler ve materyaller “olduğu gibi”, “mevcut olduğu
şekilde” sağlanmaktadırlar. Tempest Tour Turizm Seyahat Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi bu bilgilerindoğruluğunu ve yeterliliğini garanti etmemekte olup, bu bilgilerdeki
hatalar ya da eksikliklernedeniyle doğabilecek her türlü sorumluluğu açık bir şekilde
reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet,
satılabilirlik ve/veya belirli bir amaç
için uygunluğa ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça
ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.
• İşbu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik,
kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası
gibi sebeplerle ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Tempest Tour Turizm Seyahat
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından
haberdar olsalar dahi sorumlu değildirler.
• Tempest Tour Turizm Seyahat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bu internet sitesinde yer alan
bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları ve burada yer alan şartları
önceden bildirimdebulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.
• Bu internet sitesinin belirli bölüm ve sayfalarında yukarıda belirtilenlere ek şartlar
öngörülmüş olabilir. Burada belirtilen genel şartlar ile ek şartlar arasında çelişki olması
halinde ilgili bölüm ve sayfaya ilişkin ek şartlar uygulanır.
• Bu internet sitesinin kullanımından doğacak ihtilaflarda, kanunlar ihtilafına ilişkin hükümleri
dikkate alınmaksızın Türk Hukuku uygulanır. İhtilafların hallinde, kanunen yetkili
mahkemelerin yanı sıra İstanbul (Anadolu) Mahkeme ve İcra Daireleri de yetkilidir.